Banková pôžička od VÚB

vek žiadateľa je 18-65 rokov,
pracovné zaradenie žiadateľa je štátny zamestnanec, zamestnanec v SR, SZČO,
mesačný príjem je viac ako 500 €.